Hvad Laver En Business Controller?

Pixabay

Hvad laver en business controller? En business controller arbejder med økonomistyring og ledelse. Her leverer du både kortsigtede og langsigtede analyser, som derefter skal omsættes til handlingsplaner.

En stor del af arbejdet er at opstille KPI'er - key performance indicators, samt måle på om disse bliver opnået. Læs mere om hvordan man arbejder som business controller herunder.

Business controller skaber sammenhæng 

Når du arbejder som business controller, er et af dine helt store ansvarsområder at skabe sammenhæng mellem virksomhedens forretningsaktiviteter og finansielle aktiviteter. Den økonomiske vinkel og tilgang dominerer her i arbejdet, for alt gøres med en økonomisk vinkel.

Jobbet som business controller kan dermed godt minde lidt om jobbet som financial controller. Der er dog små forskelle på de jobtyper. Forskellene består primært i vinklen på aktiviteterne.

Blandt de typiske arbejdsopgaver for en business controller finder du:

  • Opsætning af KPI'er
  • Budgetopfølgning
  • Rapportering til ledelsen
  • Profitanalyser ud fra KPI'er og områder
  • Lønsomhedsanalyser på bestemte aktiviteter 
  • Risikostyring i forhold til aktiviteter

Oftest arbejder en business controller under økonomiafdelingen i en virksomhed eller organisation. Det betyder også, at du skal op i en virksomhed af en vis størrelse, for at du finder jobtitler og karrieremuligheder som business controller.

Lønnen for en business controller ligger oftest mellem 40.000 kr. og 60.000 kr. om måneden alt efter erfaring, ansvarsområde og individuel lønforhandling. Det er altså et ganske godt betalt job i Danmark.

Tak for støtten. Tak til avXperten for deres økonomiske bidrag til teksten på netop denne artikel. Hvor du finder et stort sortiment med luftrenser. Det årsagen til at avXperten får omtale i teksten på netop denne artikel.